Friday, March 23, 2007

Shield-bug / lutikas / Hemiptera

Labels:

1 Comments:

Blogger PeeterT said...

noor Palomena prasina. See on nüüd Shieldbug, ehk kilplutikas (Pentatomidae).Liigil minu teada päris eestikeelset nime pole. Tavaline elukas.

12/6/08 10:46  

Post a Comment

<< Home